GDPR – Práva a ochrana osobních údajů

Vzhledem k nabytí účinnosti (GDPR) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 Vás chci stručně informovat o právech k ochraně Vašich osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje získávám:

  • prostřednictvím vyplnění dotazníku pro sestavení jídelníčku.
  • po telefonu nebo emailem
  • pro účely zpracování objednávky

Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů:

Můžete kdykoliv požádat zpracovatele osobních údajů o informace nebo vysvětlení rozsahu zpracování Vašich osobních údajů a požádat o přístup k nim. Můžete požádat o opravu Vašich osobních údajů nebo jejich vymazání či omezení jejich zpracování. Dále máte právo na přenositelnost osobních údajů v rozsahu stanoveném právními předpisy GDPR. Tyto práva můžete uplatnit zasláním Vaší žádosti na adresu správce osobních údajů Daniela Vosyková, Lukášova 311/5, 130 00 Praha 3 nebo emailem na adresu: danielavosykova@seznam.cz

Máte právo podat stížnost nebo podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů pro případ, že máte podezření na nedodržení práva na ochranu osobních údajů.

Zpracovatel osobních údajů: Daniela Vosyková, IČO: 673 94 116

Sídlo firmy: Lukášova 311/5, 130 00 Praha 3

Zpracovatel prohlašuje, že veškeré osobní informace předány klientem jsou důvěrné.