Podmínky smlouvy o pronájmu

Svatební vybavení a dekorace půjčujeme na základě Smlouvy o pronájmu. Smlouva se uzavírá po rezervaci termínu pronájmu, a to písemně. Podmínkou pro rezervaci je zaplacení ceny půjčovného. Smlouvu zašleme klientovi e-mailem, ten ji vytiskne, podepíše a naskenovanou zašle zpět na náš e-mail.

V případě neobdržení Smlouvy o pronájmu ze strany nájemce si vyhrazuje pronajímatel právo dekorace nepronajmout a nezaslat. Nájemci zaniká právo na vrácení celé finanční úhrady.

 

Pojmy

  • Pronajímatel – osoba, která zapůjčí předmět nájmu oproti finanční úhradě
  • Nájemce – osoba, která si zapůjčí předmět nájmu od pronajímatele a za tuto zápůjčku zaplatí finanční úhradu.
  • Předmět nájmu – věci movité, které pronajímatel zapůjčuje nájemci (svatební vybavení a dekorace).

 

Obdržení svatebního vybavení/dekorací

Osobní odběr je možný ve středu nebo ve čtvrtek v odpoledních hodinách před akcí na adrese V Zahradách 52, Kolín – Sendražice. Vyzvednutí v jiné dny je nutné si domluvit individuálně předem. Vrácení je možné pouze v pondělí v odpoledních hodinách po akci, aby bylo možné svatební vybavení/dekorace připravit pro další zapůjčení.

Je možné si sjednat dopravné a to max. do 30 km od Kolína. Pronajímatel si účtuje 6 Kč/km na cestu tam i zpět. Cena se připočítává do celkové ceny pronájmu a je splatná den před dohodnutém doručení.

Bude-li platba za poštovné a pronájem připsána pozdě nebo vůbec, pronajímatel si vyhrazuje právo předmět nájmu v dalším termínu nedoručit na místo určení a předmět nájmu bude k vyzvednutí pouze po domluvě na adrese V Zahradách 52, Kolín – Sendražice.

K částce půjčovného účtujeme částku vratné kauce, která Vám bude ihned po vrácení nepoškozené svatebního vybavení/dekorací vrácena zpět. Výše vratné kauce se odvíjí od požadovaného počtu a hodnoty inventáře.

Nájemce si předmět nájmu zkontroluje ihned při převzetí. Převzetím souhlasí, že předmět nájmu byl předán v pořádku dle Smlouvy o pronájmu, nepoškozen, neznečistěn a v počtu dle Smlouvy o pronájmu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Vrácení svatebního vybavení/dekorací

Svatební vybavení a dekorace je nutno vrátit bez závad osobně nebo předáním dopravci nejbližší pondělí po dni konání akce (pokud není smlouvou stanoveno jinak, odeslat nejpozději do 10.00 hod balíkem na poštu nebo balíkem do ruky se SMS avízem). Náklady na vrácení předmětů pronájmu nese nájemce. Pokud obdržíme předmět nájmu poškozen či znečišten natolik, že jej nebude možné dále používat, nebo jej neobdržíme vůbec, účtujeme za poškození či zcizení poplatky dle sazeb viz. níže PENÁLE. Dostane-li se nájemce do prodlení s uhrazením této částky, je sjednána smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení až do zaplacení.

Veškeré pokuty a náhrady za škody mohou být soudně vymáhány.

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí zákonem o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje používáme proto, abychom vám mohli poskytnout služby, o které máte zájem. Respektujeme vaše soukromí a snažíme se množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a chráníme je před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

 

Osobní údaje

„Osobní údaje“ jsou údaje, které nám poskytnete a které vás osobně identifikují (vaše jméno, adresu, tel. kontakt, e-mail). Tyto údaje od vás jako od zákazníka požadujeme při nákupu či pronájmu zboží abychom mohli vaše dotazy zpracovávat, odpovídat na vaše požadavky a zlepšovat naše služby a zaúčtovat vaši platbu za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme znát i vaše IČO a DIČ a fakturační adresu. 

 

Údaje o Vaší činnosti

Údaje o vašich nákupech, reklamacích a další vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Všechna data, která od vás získáme, chráníme před zneužitím a tyto údaje nejsou sdíleny s nikým jiným než s pronajímatelem.

 

Penále

V případě, že nevrátíte zapůjčené předměty, či je vrátíte jakkoliv poškozené nebo znečištěné tak, že nepůjdou vyčistit ani chemicky, budou vám naúčtovány penále ve výši 100% z ceny konkrétního zapůjčeného a znehodnoceného zboží.

V případě nevrácení předmětu nájmu pronajímateli ve stanoveném termínu, pokud vznikne škoda tím, že došlo k prodlení s nevrácením předmětu nájmu je nájemce (ev. adresát) povinen tuto škodu nahradit v plné výši.